Konferencia pre bohoslovcov

Tešíme sa, že sme mohli usporiadať projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Išlo o konferenciu pre študentov všetkých teologických fakúlt na Slovensku a v Českej republike.

Jej špecifikum bolo v tom, že nejde o konferenciu pre doktorandov alebo pedagogických či vedeckých pracovníkov, ale o konferenciu študentov v prvom až druhom stupni vysokoškolského štúdia. Boli vítaní študenti vo všetkých študijných programoch, jedinou podmienkou bola príslušnosť k teologickej fakulte.

Fides quaerens intellectum 2018

Konferencia pre bohoslovcov

Kedy? -> 23.-24.3.2018

Kde? Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Bartókova 8, Bratislava).

16107305_1253321028048463_6376067171695582496_o

Hlavným cieľom bolo tvoriť, spoznávať sa a študovať teológiu spoločne na ekumenickom základe. Spája nás motto, ktoré sme si od filozofa a teológa Anselma z Canterbury prevzali ako názov našej konferencie – Fides quaerens intellectum. / Viera hľadajúca porozumenie.

Každý registrovaný účastník si mal pripraviť 15 minútovú prezentáciu témy, ktorá ho zaujíma. Mohlo ísť o prezentáciu jeho seminárnej práce, odborného článku, predstavenie jeho diplomovej či bakalárskej práce alebo len o tému, ktorá ho odborne zaujíma. Po bloku niekoľkých prezentácii nasledovala diskusia. Jazykmi konferencie boli slovenčina a čeština.

Z konferencie chceme vydať elektoronický zborník. Preto sú účastníci vyzvaní k tomu, vypracovať k svojej prezentácii aj článok v rozsahu 7 – 10 normostrán (úprava podľa príkladu e-zine Testimonia theologica – teda Chicagského spôsobu citovania). Publikovanie v zborníku bude dobrovoľné, ale naozaj ho odporúčame.

Konferenciu otvorila spoločná ekumenická bohoslužba. V rámci konferencie zaznela aj odborná prednáška prof. F. Ábela, vedúceho katedry Novej zmluvy EBF UK.

Kontakt:     konferencia@hurbanovspolok.com

 

Finančne nás podporili:

ZD ECAV

snc3admka3.jpg

Ďakujeme!

 

Reklamy
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close