Konferencia pre bohoslovcov

Tešíme sa, že ti môžeme predstaviť projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Ide o jedinú konferenciu pre študentov všetkých teologických fakúlt na Slovensku a v Českej republike.

Jej špecifikum je v tom, že nejde o konferenciu pre doktorandov alebo pedagogických či vedeckých pracovníkov, ale o konferenciu študentov v prvom až druhom stupni vysokoškolského štúdia. Sú vítaní študenti vo všetkých študijných programoch, jedinou podmienkou je príslušnosť k teologickej fakulte.

Fides quaerens intellectum 2018

Konferencia pre bohoslovcov

Kedy? -> 23.-24.3.2018

Kde? Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Bartókova 8, Bratislava).

16107305_1253321028048463_6376067171695582496_o

Hlavným cieľom je tvoriť, spoznávať sa a študovať teológiu spoločne na ekumenickom základe. Spája nás motto, ktoré sme si od filozofa a teológa Anselma z Canterbury prevzali ako názov našej konferencie – Fides quaerens intellectum. / Viera hľadajúca porozumenie.

Každý registrovaný účastník si pripraví 15 minútovú prezentáciu témy, ktorá ho zaujíma. Môže ísť o prezentáciu jeho seminárnej práce, odborného článku, predstavenie jeho diplomovej či bakalárskej práce alebo len o tému, ktorá ho odborne zaujíma. Po bloku niekoľkých prezentácii bude nasledovať 20 minútová diskusia. Jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.

Z konferencie chceme vydať elektoronický zborník, ktorý budú recenzovať doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. a Mgr. Pavel-Andrei Prihracki. Preto sú účastníci vyzvaní k tomu, vypracovať k svojej prezentácii aj článok v rozsahu 7 – 10 normostrán (úprava podľa príkladu e-zine Testimonia theologica – teda Chicagského spôsobu citovania). Publikovanie v zborníku bude dobrovoľné, ale naozaj ho odporúčame.

Konferenciu otvorí spoločná ekumenická bohoslužba. V rámci konferencie zaznie aj odborná prednáška jedného z pedagógov EBF UK.

Zabezpečené bude ubytovanie podľa potreby a strava formou spoločnej večere v prvý deň konferencie a spoločný obed v druhý deň. Počas celej konferencie bude k dispozícii občerstvenie i káva.

Konferenčný poplatok:

  • 5€ – účasť s prezentáciou (bez ubytovania, so stravou)
  • 15€ – účasť s prezentáciou (s ubytovaním a so stravou)

 

Termíny:

Podanie prihlášky najneskôr do: 04.3.2018, (Posledný termín na prihlásenie sa s prezentáciou)

Zaslanie príspevku do elektronického zborníka najneskôr do: 6.4.2018

Kontakt:     konferencia@hurbanovspolok.com

Tešíme sa na tvoju účasť.

Program zverejníme po ukončení prihlasovania.

 

-> Prihlasovanie bolo ukončené.

-> udalosť na Facebooku (pridaj si do kalendára)

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie mimo Bratislavy bude zabezpečené v centre Bratislavy, v blízkosti EBF UK, priamo pod Bratislavským hradom v Hosteli Art Taurus.

Finančne nás podporili:

ZD ECAV

snc3admka3.jpg

Ďakujeme!

 

Reklamy
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close