Prihlásenie

Keď si sa rozhodol zúčastniť ekumenickej konferencie Fides quaerens intellectum 2019, vyplň a zašli túto prihlášku. Už v prihláške je treba uviesť názov tvojho príspevku a tiež jeho abstrakt.

Na konferenciu sa môžeš prísť pozrieť aj bez prezentácie a nutnosti prihlásiť sa, budeme len radi – v tom prípade, ale nebude zabezpečená strava.

Podanie prihlášky do: 29.3.2019!!!

Konferenčný poplatok:

5€ – účasť s prezentáciou (bez ubytovania, so stravou)

15€ – účasť s prezentáciou (s ubytovaním a so stravou)

Tvoja príprava na konferenciu:

  • Vybrať si tému, s ktorou sa zapojím do konferencie (z oblasti, ktorej sa venuješ alebo ktorá ťa odborne zaujíma).
  • Pripraviť si cca 15 minútovú prezentáciu k téme podľa tvojho výberu.
  • Spracovať svoju tému do formy odborného článku, ktorý bude uverejnený v elektronickom zborníku konferencie (článok sa odovzdáva po konferencii, netreba ho odovzdať vopred).

Prihláška:

Vaše prihlásenie potvrdíme spätným mailom..

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close