Program konferencie

Fides quaerens intellectum 2018

Piatok 23. 3. 2018

 

14:00 – 16:00      Registrácia

15:00                    Ubytovanie

16:30                    Otvorenie konferencie (modlitebné stíšenie)

18:00                    Večera

19:00                    Spoločný voľný program

 

Sobota 24. 3. 2018

Doc. FrantiÅ¡ek Ábel (ilustračné foto)9:00 – 10:00

prednáška pedagóga EBF UK: doc. Mgr. František Ábel, PhD. (Katedra Novej zmluvy): Apoštol Pavol v  kontexte súčasnej diskusie – problematika terminológie

prestávka

1. blok prednášok

10:30 -10:45 Emil Hankovský (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Pohľad evanjelicko-rímskokatolíckeho ekumenického dialógu na autoritu Písma

10:45-11:00 Karel Kozler (Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe): Ježíšovo učení o manželství jako návrat k “počátku” 

11:00-11:15 Michaela Tomčíková (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Melchisedek a List Židom

diskusia, prestávka

2. blok prednášok

11:45-12:00 Ján Košťál (Rímskokatolická Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Rybár Peter – grécko-rímsky rétor?

12:00-12:15 Kristián Tóth (Fakulta reformovanej teológie, Univerzita Jána Selyeho v Komárne): Znárodnenie Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote

12:15-12:30 Marek Vávra (Rímskokatolická Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Čo by sa nás spýtal Sokrates dnes?

diskusia, prestávka

13:00 – 14:00        OBED

3. blok prednášok

14:00-14:15 Tomáš Priehradný (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Descartesov dôkaz Božej existencie

14:15.14:30 Vít Zeman (Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach): Mundus optimus?

14:30-14:45 Samuel Pecka (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Univerzalizmus a iné pohľady na spásu v judaizme obdobia druhého chrámu

diskusia, prestávka

4. blok prednášok

15:15-15:30 Filip Púpala (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Dôsledky vpádu staromaďarských kmeňov pre kresťanstvo na území dnešnej Slovenskej republiky v období rozhrania konca raného stredoveku a začiatku vrcholného stredoveku

15:30-15:45 Bc. Martin Pavlík (Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe): Zrcadlení motivů kritiky křesťanství F. Nietzscheho ve vězeňských dopisech D. Bonhoeffera

14:45-16:00 PaedDr. Miroslav Kazík, PhD. (Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave): Porovnanie Večere Pánovej u evanjelikov augsburského vyznania a adventistov siedmeho dňa

diskusia, ukončenie konferencie
Reklamy
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close