O Spolku

,,My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

(Ľ. Štúr v liste J. M. Hurbanovi z roku 1853)

V súčasnosti je Spolok Jozefa Miloslava Hurbana slobodným združením študentov, ktoré sídli v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho aktivity patrí najmä organizovanie celofakultných podujatí a vydávanie časopisu Evanjelický teológ, ktorý je odosielaný aj do cirkevných zborov ECAV na Slovensku. Jeho predsedom je Pavel-Andrei Prihracki, študent doktorantského štúdia evanjelickej teológie. Spolok má v súčasnosti vyše 20 členov. Členovia Spolku využívajú vlastnú spolkovú miestnosť, majú k dispozícii učebňu P4 na EBF UK po prednáškových hodinách ako študovňu. Organizujú podujatia a aktivity budujúce spoločenstvo a akademického ducha na fakulte.

Medzi naše aktivity patria napríklad Vianočná kapustnica, grilovačky, Lutherfest, Fakultný majáles, Filmový večer, pripravovaná študentská konferencia a iné.

Cieľom nášho Spolku Jozefa Miloslava Hurbana je vzájomná spolupráca študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov EBF UK, pomoc pri tvorbe spoločenstva aj individuálny rozvoj ducha a talentov našich členov. Chceme dopomôcť študentom evanjelickej teológie, sociálnej pomoci a učiteľstva k tomu, aby sa odvážili vykročiť i k novým veciam. Napríklad na verejnosti prezentovali svoje práce a myšlienky, budovali svoj charakter, aktívne sa zapájali do diania okolo seba.

Stanovy spolku

 

 

%d blogerom sa páči toto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close